Skip to main content

Persondatapolitik

Privatlivspolitik
Sørens Rejser A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte Lars Hedegaard Hansen på tlf.: 86 88 18 17 - mail: lhh@sorensrejser.dk

Formålet med behandling af dine personoplysninger er, at vi kan sælge dig en rejse og i den forbindelse udsende rejsebevis, samt holde dig orienteret om nyheder og sende dig et katalog. Retsgrundlaget for at vi behandler dine personoplysninger, er den aftale vi indgår i forbindelse med bestilling af rejser eller øvrig transport.

Hvilke personoplysninger indsamles
Sørens Rejser indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger. I konkrete tilfælde i forbindelse med en bestilling af rejse, kan det være nødvenligt at indsamle følsomme personoplysninger.

Vi indsamler kun de oplysninger du giver os i forbindelse med bestilling af en rejse på telefonen, via bookingsystem eller personlig kontakt på kontoret i Kjellerup. Det er navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankoplysninger, betalingskortoplysninger, afrejsested, rejsemål, afrejse- og hjemkomst datoer.

Vi vil endvidere behandle oplysninger, som registreres i forbindelse med bestillingen af rejsen. Det kan være ønske om specialkost, samt helbredsoplysninger, der er relevant for gennemførsel af rejsen. Derudover f.eks. fødselsdato eller cpr. nummer (kun hvis det kræves), oplysninger om pasnummer. Evt. kopi af pas i forbindelse med udarbejdelse af visum.

Formålet med behandlingen af personoplysninger
Dine personoplysninger vil blive behandlet, for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig. Disse forpligtelser kan f.eks. bestå i at levere den rejse eller de tillægsydelser, som du har bestilt, eller at stille de ydelser og/eller produkter til rådighed, som udbydes eller efterspørges af dig.

Dine personoplysninger vil også blive behandlet, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til love og forordninger, f.eks. vedrørende sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kommunikation mellem dig og os, f.eks. spørgsmål til rejsen og klager. Ud over de ovenfor anførte formål giver du også samtykke til, at dine personoplysninger kan anvendes til nedenstående formål, samt danne grundlag for vores markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistik for at kunne give dig bedre rejsetilbud og bedre service.

Hvis du ikke skriftligt har frabedt dig direkte markedsføring, vil vi også anvende dine personoplysninger til at give dig forskellige tilbud om ydelser og/eller produkter. Du kan når som helst ved hver markedsføringshenvendelse framelde sådanne tilbud.

Ved at give oplysninger om din helbredstilstand, accepterer du, at vi behandler disse følsomme personlige oplysninger med det formål at kunne levere det bestilte produkt eller anden service på rejsen. Følsomme data, herunder helbredsoplysninger bruges aldrig til statistik, eller markedsføring.

Opbevaring af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger når du ikke har haft bestilt en rejse i mere end 5 år, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

I nogle tilfælde må vi muligvis opbevare data i længere tid, når det kræves ved lov (f.eks. i henhold til bogføringsloven) eller klagesager.

Følsomme oplysninger slettes umiddelbart efter din rejse er afsluttet.

Hvem behandler personoplysningerne
Dine personlige oplysninger behandles af vores kontormedarbejder, og kan også behandles af vores chauffører, flyselskaber, hoteller, guider og lokale samarbejdspartner. Men kun nødvendige oplysninger videregives.

Behandling af personoplysninger i lande uden for EU
Afhængig af hvor dit rejsemål er beliggende, kan dine personoplysninger blive behandlet uden for EU og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Selv om rejsens endelige destination er inden for EU/EØS, kan f.eks. Transportvirksomheder og hoteller kan være uden for EU/EØS. Kun de oplysninger, der kræves til udførelse af turen og andre ydelser, leveres til partnere.

Når du afgiver personoplysninger til os, giver du samtykke til, at vi behandler personoplysninger uden for EU og EØS.

Dine rettigheder til oplysninger om dig.
Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke til at vi kan behandle de oplysninger, du har givet os. Dette betyder, at du også kan anmode om rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger. En sådan anmodning skal ske skriftligt til os. Dine data slettes derefter.

Når du søger arbejde hos os 
Indsender du en jobansøgning til os kan vi behandle følgende personoplysninger om dig

Navn og fødselsdato
Kontaktinformationer, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Eksamensbeviser indeholdende uddannelsesniveau og karakterer.
CV og andre dokumenter, herunder eventuelle helbredsoplysninger eller lignende følsomme personoplysninger, som du vælger at vedlægge.

Vil du vide mere om GDPR?
Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

 

Søg rejse

Rejsekalender

13/7Cirkusrevyen 2 dageFra 2.499,-
13/7Østrig - FeldkirchFra 8.199,-
14/7Flodkrydstogt på Rhinen & Mosel Fra 13.495,-
15/7Bornholm - 5 dageFra 5.695,-

Kontakt os

Adresse:
Sørens Rejser A/S
Parallelvej 7
DK-8620 Kjellerup, Mandag-Torsdag 08.00-16.00 · Fredag 08.00-15.00
  • Rejsekatalog logo