Praktiske oplysninger

Praktisk


Her på siden finder du en række praktiske og relevante oplysninger i forbindelse med din rejse. Brug menuen i venstre side for flere praktiske oplysninger.

Rejsegarantifonden
Sørens Rejser A/S er medlem af Rejsegarantifonden. Medlemsnummer: 1673.

Tilmelding
Kan ske pr. telefon, personlig fremmøde, via vores hjemmeside www.sorensrejser.dk eller på mail: mail@sorensrejser.dk. Tilmeldingen er først gældende, når depositum er Sørens Rejser A/S i hænde. Tilmelding til endagsture er bindende, og der kompenseres ikke ved afbud. Betalings betingelserne fremgår af rejsebeviset.

Depositum & betaling
500 kr. pr. deltager. Nordkap, flyrejser samt flodkrydstogt dog min. 2.500 kr. Depositum skal indbetales senest 14 dage efter rejsebevis/indbetalingskort er modtaget. Restbeløbet betales senest 6 uger før afrejse, dog gælder der andre regler for flyrejser. Der fremsendes ikke kvittering på indbetalinger. Online betaling kan ske med Visa, Visa/Dankort, Mastercard, American Express samt Visa Electron.

Afbestilling m. afbestillingsbeskyttelse
Hvis der tegnes en afbestillingsbeskyttelse, tilbagebetales det indbetalte beløb, fratrukket prisen for selve afbestillingsbeskyttelsen. Afbestillingsbeskyttelse koster kr. 400,- pr. deltagere og skal bestilles ved tilmeldingen og betales sammen med depositum. Der kan ikke tegnes afbestillingsbeskyttelse på endagsture, flyrejser, flodkrydstogt samt Nordkap. For disse rejser henvises til ERV (Europæiske rejseforsikring tlf. 33 25 25 25)

Afbestilling af rejsen
Hvis der ikke er tegnet afbestillingsbeskyttelse gælder følgende:
  ·  Fra bestilling og indtil 45 dage før afrejse er depositummet tabt.
  ·  Fra 44 dage og indtil 16 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt.
  ·  Fra 15 dage og indtil afrejse er hele rejsens pris tabt.
  ·  Ved udeblivelse eller for sent fremmøde, er hele rejsens pris tabt.


Særligt for flyrejser
På flybilletter er det vigtigt, at alle passagerers for-, mellem- og efternavne stemmer overens med navnet, som det er anført i passet. Det er kundens ansvar at være opmærksom på, at alle navne er stavet og anført korrekt på rejsebeviset, og hvis dette ikke er tilfældet, at få det rettet inden betaling af depositum. Evt. ekstraomkostninger i forbindelse med ændringer eller evt. ny udstedelse af flybillet med korrekt navn, skal afholdes af kunden. De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider.

Forsikringer
Fra 1/8-2014 er du ikke længere dækket af rejsesygesikringen på det gule sundhedskort, men du kan fremover bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Du er dog anderledes stillet med det BLÅ SYGESIKRINGSKORT, hvilket betyder, du vil modtage behandling på lige fod med enhver anden borger i det pågældende land. Bemærk venligst, at det er vigtigt at have sine forsikringsforhold på plads, også når det gælder eventuel hjemtransport. (Hvis uheldet skulle være ude). Det blå sygesikringskort bestilles digitalt på www.borger.dk men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Ved ønske om evt. rejseforsikring eller spørgsmål, kan Europæiske Rejseforsikring kontaktes på tlf.: 33 25 25 25.

Priser
Alle priser – også tillæg – er pr. person og kalkuleret på grundlag af priser og valutakurser pr. 01.11.19. Der tages forbehold for prisstigninger. Herunder: momsstigninger, stigende brændstofpriser, div. afgifter, turistskatter samt valutaændringer og trykfejl etc. Eventuelle prisændringer vil blive meddelt kunden skriftligt senest 20 dage før afrejse.

Aflysning
Gennemførelse af rejsen, afhænger af antallet af tilmeldte. Ved aflysning af en rejse, bliver rejsedeltagerne kontaktet enten pr. telefon eller skriftligt, snarest muligt og senest 14 dage før afrejsen. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb, ydes der ikke yderligere kompensation.

Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.m.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- og hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har Sørens Rejser ret til at beregne den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Mobilitet og særlige hensyn
Alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne på rejsen. Der kan ikke forventes hjælp af Sørens Rejsers personale. Er der ønsker om specialkost (glutenfri kost, diabetiker eller lignende) skal dette altid oplyses ved bestilling af rejsen. Særlige menuer vil blive så vidt muligt serveret, ud fra de muligheder de enkelte steder måtte have.

Børnerabat
Ring på 86 88 18 17 og forhør.

Afrejsetidspunkt
Ved uoverensstemmelser i afrejsetiderne, er det altid tiden på rejsebeviset der er gældende.

Erstatninger
Ved beskadigelse af kuffert mm, ulykkestilfælde, forsinkelser og andre uregelmæssigheder kan der ikke kræves erstatning af Sørens Rejser A/S.

Pas
På alle rejser udenfor Danmark kræves der almindeligt gyldigt pas.

Spar tid første og sidste dag
Kør selv til Sørens Rejser A/S, Parallelvej 7, 8620 Kjellerup. Her forefindes gratis parkeringsplads. Parkering på eget ansvar.

Sædefordeling
Pladserne fordeles i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Copyright billeder:
© VisitDenmark - © Innovation Norway / Visitnorway.com
© German National Tourist Board - © Visitsweden.com
© visittelemark.no - © AS Tallink Grupp - © Jensbundgaard.dk
© Skagens Kunstmuseer

Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

Medlem af Rejsegarantifonden (Nr. 1673)
En sikkerhed for dig!

Tip en ven

Til
Navn:
E-mail:

Fra
Navn:
E-mail:
Besked (valgfri)